Portada-Totes
Totes les possibilitats absolutament necessàries, 2013

120 pp. 63 Color plates, 22.5 cm x 30 cm. Soft–ceniza–cover
Disseny / Diseño / Design  Establiment
ISBN 978–84–940422–2–5
 
 
 
 
 
 
Portada-Les-ocasions
Les ocasions retrobades, 2010
146 pp. 53 Color plates, 20.5 cm x 25 cm. Hard–cover
Disseny / Diseño / Design  Félix Gimeno, Pascual Arnal
ISBN 978–8496843–37–0