Totes les possibilitats absolutament necessàries, 2013
120 pp. 63 Color plates, 22.5 cm x 30 cm. Soft–ceniza–cover
Disseny / Diseño / Design Establiment
ISBN 978–84–940422–2–5

Llibre-totes-1

Llibre-totes-2

Llibre-totes-3

Llibre-totes-4

Llibre-totes-5

Llibre-totes-6

Llibre-totes-7

Llibre-totes-8

Llibre-totes-9

Llibre-totes-10

Llibre-totes-11

Llibre-totes-12

Llibre-totes-13

Llibre-totes-14