Totes les possibilitats absolutament necessàries, 2013

120 pp. 63 Color plates
22.5 cm x 30 cm. Soft–cover

Diseño / Design:
Establiment


ISBN 978–84–940422–2–5

Llibre-totes-1b1
Llibre-totes-2
Llibre-totes-3
Llibre-totes-4
Llibre-totes-5
Llibre-totes-6
Llibre-totes-7
Llibre-totes-8
Llibre-totes-9
Llibre-totes-10
Llibre-totes-11
Llibre-totes-12
Llibre-totes-13
Llibre-totes-14