Totes les possibilitats absolutament necessàries
Evidències,-el-funeral-2005
Les ocasions retrobades
9
Arbres enjoiats
Rellotge-meridianista
Meridianismes (work in progress)
Isolaments